× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Oddział IV - Zapaleń Kości - Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Rehabilitacja medyczna


Adres

22-5022000
Lindleya 4
02-005 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1